Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Kliknij tutaj po więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Na skuter otwarcia się Polski na rynki z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze realizują setki uwierzytelnionych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i różnych firm.

Pomimo, że w internecie nietrudno znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie wyręczą one profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko koniecznością, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak z grubsza oszacować koszt tłumaczenia. Od czego więc zależna jest cena przekładu?

Czynniki kształtujące końcową cenę przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (francuski, hiszpański) czy germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie z pewnością tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańsze niż translacja w drugą stroną.
3. Poziom trudności tłumaczenia albo tematyka tekstu. Translacja dokumentów handlowych, opracowań medycznych czy prac akademickich wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu karygodnych błędów.
4. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.

Przekład zwykły a przysięgły

Trzeba dodać, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt urodzenia lub świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, natomiast w razie potrzeby wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]