Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Po więcej szczegółów o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków skieruj się tu.

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do podjęcia pracy bądź studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]