Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Zleć badania kierowców Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu badaniom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, bo sprawdzane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co 5 lat, lecz jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą poddawać się badaniom co rok.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]