Jakie korzyści daje ochrona osób i mienia?

Na sed-hut.pl zamówisz ochronę osób i mienia Kraków.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Wśród nich znajduje się wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi i okna. Można też zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom oraz pracującym w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć chroniony obszar stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Lokalizacja firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]