Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Zajrzyj tu po więcej informacji o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie zważa na to czy opłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi lub sprzedane towary. Jeśli takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet bardzo dobrze działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w odpowiednim terminie i finalnie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania opłaty od kontrahenta. Z uwagi na wspomniany wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość naszych przedsiębiorców, lecz powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne oznaczanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do skrupulatnego śledzenia otrzymywanych należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego pilnowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wystawiających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Lecz już przy kilkudziesięciu dokumentach monitoring należności wpływających na konto firmowe może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem oraz minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]