Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Więcej szczegółów o bezpłatnym generatorze not księgowych.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności z reguły mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych czy wystawiać bezzwłocznie?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez konieczności wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy utrzymywanych często przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Wszak poślizg w przelaniu należności za fakturę może być kwestią niespodziewanego niedopatrzenia albo chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź darmowy generator not księgowych

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]