Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Po więcej szczegółów o automatycznej windykacji skieruj się tu.

Jest wiele rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – czynności, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację długu. Chociaż termin ten większości ludzi źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się w stosunku do dłużnika różne działania dopuszczone w obowiązujących przepisach. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu przelania opłaty. O ile taka forma windykacji będzie nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia taką samą ilość faktur i paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym terminie bezsprzecznie rośnie. W organizacji całej procedury księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może ustawić indywidualne scenariusze czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, następnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na koniec, jeżeli wymienione wyżej kroki nie przyniosą spodziewanego efektu, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje również ogromną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]