schody wewnętrzne drewniane

Schody wewnętrzne – jakie parametry powinny posiadać?

Schody wewnątrz domu muszą być nie tylko wytrzymałe i pięknie prezentujące się, lecz także powinny być nade wszystko bezpieczne oraz komfortowe podczas użytkowania. W czasie projektowania domu bądź mieszkania należy tym samym uwzględnić aktualne przepisy opisujące to, jakie normy techniczne muszą obligatoryjnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – z jakimi warunkami muszą być zgodne?

Nieważne, czy według projektu chcemy zbudować wewnętrzne schody z drewna, z betonu albo ze szkła, ich konstrukcja musi spełniać wymienione w aktach prawnych warunkami. Instrukcje traktujące o tym, jak powinny wyglądać prawidłowo wyprodukowane schody wewnętrzne, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym akcie prawnym dostępne są dane o wielkości stopni i spoczników, maksymalnej liczbie schodów w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Rekomendowane wymiary schodów – norma

Jeśli planujemy zamontować w domu wygodne schody, ich wymiary muszą zapewniać komfortowe korzystanie z nich przez każdego z domowników – również przez osoby mające problemy z poruszaniem się, osoby starsze i dzieci. Według przepisów wymienionego wcześniej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Rekomendujemy jednakże uwzględnić to, że najwygodniejsze są stopnie o wysokości około 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależy od ich wysokości, a kalkuluje się ją wedle podanego w rozporządzeniu wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu też jest uregulowana w przepisach – wynosi ona nie mniej niż 80 cm, niemniej jednak przyjęło się, że bardziej komfortowe w użytkowaniu są schody szerokie na co najmniej 1 m. Szerokość spocznika, czyli podestu między biegami, powinna zaś wynosić co najmniej 80 cm.

Jeden bieg schodów stałych nie może mieć więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże między innymi mieszkań dwupoziomowych oraz budynków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Schody kręcone, zabiegowe i wachlarzowe – warunki techniczne

Rozporządzenie definiuje dodatkowo wymiary schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których szczeble są w kształcie trapezów, przez co bieg układa się w łuk. Schody tego typu są wyjątkowo efektowne, a jeżeli będą starannie rozplanowane, to także są komfortowe. W tym przypadku szerokość stopni winna wynosić co najmniej 25 cm – to zapewni bezpieczne ich pokonywanie.

Akty prawne regulują również parametry, jakie muszą posiadać schody zabiegowe i kręcone. Nadmieniamy, iż schody zabiegowe to schody zmieniające kierunek, ale nie posiadają one spocznika. Natomiast schody kręcone są konstruowane na planie kręgu. Jakie parametry muszą mieć komfortowe schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, że szerokość ich stopni powinna wynosić nie mniej niż 25 cm i należy ją zagwarantować w dystansie nie większym niż 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Takie same wymiary trzeba zapewnić schodom kręconym, jednakże w tym wypadku dystans mierzy się od słupa będącego centralną konstrukcją schodów.

Lokalizacja firmy:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]