Oferujemy kompleksowe wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych ze stali nierdzewnej, węglowej, kwasoodpornej począwszy od projektu, kalkulacji, realizacji aż po montaż.
Filtry typu SAMO-FILTR przeznaczone są do wytrącania z cieczy zanieczyszczeń stałych takich jak: muł, piasek, kamienie, roślinność wodna i inna niesiona przez wodę, glony, skorupiaki itp.

Zalety:

 • zwarta i prosta konstrukcja dopasowana do istniejącej instalacji technologicznej,
 • możliwość zabudowy w trudnodostępnych
 • i niestandardowych miejscach,
 • indywidualne dopasowanie układów napędowych do
 • istniejących źródeł energii,
 • w pełni zautomatyzowana praca w wybranym przez użytkownika algorytmie i cyklu,
 • zapewniona wymagana dokładność filtracji,
 • kontynuuje proces filtracji również podczas cyklu samooczyszczania,
 • wysoka skuteczność działania,
 • niskie koszty eksploatacji,
 • prosta obsługa,
 • łatwy montaż i tani serwis.

Niesione z wodą (lub z inną cieczą o niskiej lepkości) cząsteczki zanieczyszczeń zatrzymywane są na zewnętrznej stronie sita, które jest podstawowym elementem filtra. Dlatego sita te są wykonywane z materiału kwaso-odpornego i są nawinięte na bęben nośny, aby maksymalnie ograniczyć niszczące działanie napierającej cieczy. Napór jej jest tym większy im więcej zanieczyszczeń osadzi się na sicie.
Wystarczy więc zmierzyć ciśnienie cieczy przed i z sitem żeby zorientować się o stopniu zanieczyszczenia. Ten właśnie parametr - różnica ciśnień przed i za sitem filtrującym - steruje procesem czyszczenia. Zależnie od wydajności filtra, filtrowanego medium, żądanej dokładności filtracji i miejsca zainstalowania stosujemy różne sposoby automatycznego czyszczenia sita. W każdym z nich udrażniana jest instalacja odprowadzająca zanieczyszczenia (popłuczyny) oraz uruchamiane są mechanizmy umożliwiające przeprowadzenie procesu samooczyszczania się filtra – obrót bębna, przemieszczanie się dysz czyszczących, zdmuchiwaczy, strzepywaczy lub komór wytwarzających podciśnienie. Czas trwania cyklu oczyszczania jest ustalany doświadczalnie i może być podczas eksploatacji korygowany (np. wskutek ilościowej bądź jakościowej zmiany zanieczyszczeń w filtrowanej cieczy).

Aby dokonać odpowiedniego wyboru należy określić jaka ilość cieczy ma zostać oczyszczona w określonej jednostce i w jakim stopniu, tzn. jaką dopuszczasz wielkość zanieczyszczeń mechanicznych po odfiltrowaniu cieczy. Im wyższy stopień oczyszczenia tym wyższe koszty realizacji tego procesu. Dlatego też warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby. O resztę zadbają nasi eksperci i specjaliści. Dobiorą odpowiedni typ filtra i zaprojektują odpowiednią konstrukcję dopasowując ją do instalacji, z którą filtr ma współpracować (parametry cieczy filtrowanej, średnice rurociągów, dostępność miejsca na posadowienie). Dla optymalnego doboru konstrukcji oraz gabarytów filtra zasadnicze znaczenie ma rozeznanie przebiegu procesu technologicznego wraz z typowymi zakłóceniami tego procesu oraz znajomość takich parametrów, jak: rodzaj cieczy, objętość przepływu, rodzaj zanieczyszczenia, wielkość cząsteczek, ciśnienie robocze, temperatura robocza, wymagana dokładność filtracji, rodzaj dysponowanej energii do napędów, miejsce zabudowy.

Filtry samo-oczyszczające się naszej konstrukcji można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest bezobsługowa filtracja niskolepkich cieczy o temperaturze do 900C. SAMO--FILTR stosowany jest głównie do filtracji wody użytkowej i ściekowej, jako filtry głównej lub bocznikowej filtracji. Z uwagi na indywidualne dopasowanie kształtu jak i rozwiązań technicznych filtra można go zbudować w trudnodostępnych miejscach, a nawet bezpośrednio na rurociągach.

Stosować je można m.in. w:

 • energetyce wodnej i cieplnej w ciągach technologicznych wody chłodzącej i smarnej,
 • cukrowniach na doczyszczaniu wód spławiakowych i przy filtrowaniu końcowym na klarówce ,
 • ujęciach wody pitnej do wstępnej filtracji,
 • górnictwie do filtracji na poziomach wydobywczych,
 • hutnictwie do przygotowania wody użytkowej,
 • przemyśle papierniczym i chemicznym,
 • przemyśle stalowym i maszynowym,
 • oczyszczalniach ścieków.

Wykonujemy filtry mogące pracować w szerokich granicach zmian parametrów technicznych. I tak SAMO-FILTR może z powodzeniem filtrować ciecz o niżej podanych parametrach:

 • natężenie przepływu filtrowanej cieczy powyżej 10 t/h,
 • ciśnienie filtrowanej wody 0,2 - 1,6 Mpa,
 • temperatura filtrowanej wody 5 - 90 0C,
 • dokładność filtracji powyżej 100 +/-m

Pozostałe wartości uzależnione są od wyboru konstrukcji filtra. 

IMR Sp. z o.o. - Rzetelna firma
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
IMR Sp. z o.o.

Kartoszyno
ul. Leśna 3 
84-110 Krokowa
telefon: (58) 670-60-11
telefon: 607 555 903
e-mail: imr@imr.com.pl

NIP 587-15-60-207
REGON 192913881
KRS 0000170385
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 55.500,00 PLN