Przedsiębiorstwo IMR Sp. z o. o. powstało w 2003 roku.  Oferowane przez naszą firmę usługi koncentrują się wokół robót inwestycyjno - modernizacyjnych oraz remontowo - konserwacyjnych.

Zakres świadczonych usług:

 • Projektowanie, wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych, budowa hal przemysłowych
 • wykonawstwo zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i żelbetowych,
 • Wykonawstwo, remonty i modernizacja obiektów energetyki wodnej, w tym małych elektrowni wodnych, remonty turbozespołów i innych urządzeń technologicznych i instalacji
 • krat samooczyszczające,
 • filtrów samoczyszczących.
 • Kompleksowe realizacje, modernizacje i remonty obiektów budowlanych
 • układanie posadzek przemysłowych (posadzki żywiczno - mineralne)
 • naprawy kawitacyjne,
 • naprawy iniekcyjne

Szczegółowy zakres dotychczas świadczonych usług znajda Państwo w odpowiednim dziale.

Zapewniamy naszym Klientom:

 • pełną obsługę - rozpoznanie potrzeb, opracowanie koncepcji, kosztorysu i projektu, wykonawstwo oraz serwis,
 • elastyczność – dostosowanie do potrzeb i sugestii Zamawiającego,
 • innowacyjność - nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania i optymalizację kosztów,
 • bezpieczeństwo - stosowanie technologii atestowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje certyfikujące
 • wiarygodność - terminową realizację zobowiązań

Naszym głównym celem jest usatysfakcjonowanie Klienta elastycznie dostosowując się do Jego potrzeb. Swoje doświadczenie opieramy na wykwalifikowanym i przeszkolonym personelu technicznym i administracyjnym. Dysponujemy zapleczem sprzętowym oraz finansowym do realizacji przedstawianych przez nas inwestycji. Naszym Partnerom oferujemy sprawną organizację pracy, możliwości technologiczne i umiejętność poszukiwania oszczędności tak, by cena usług była umiarkowana przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług.

Wyrażamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i w niedalekiej przyszłości zaowocuje wspólnie zrealizowanym zleceniem. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości proszę o kontakt

IMR Sp. z o.o. - Rzetelna firma
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
IMR Sp. z o.o.

Kartoszyno
ul. Leśna 3 
84-110 Krokowa
telefon: (58) 670-60-11
telefon: 607 555 903
e-mail: imr@imr.com.pl

NIP 587-15-60-207
REGON 192913881
KRS 0000170385
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 55.500,00 PLN