Opis zrealizowanego zamówienia Zamawiający Obiekt
Modernizacja układu wody chłodzącej - układ dodatkowy w ESP Żydowo oraz remont układu wody chłodzącej w ESP Żydowo ENERGA
Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.

ul. Hoffmanna 5
83-010 Straszyn
ESP Żydowo
Prace modernizacyjne na terenie EW Żarnowiec w 2008 roku ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Modernizacja układu odwodnień rur ssących i spiral ESP Żydowo ENERGA
Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.

ul. Hoffmanna 5
83-010 Straszyn
ESP Żydowo
Remont (podwyższenie) balustrad i barierek na koronie zapory w Solinie ELEKTROWNIE SZCZYTOWO POMPOWE SA
ul. Ogrodowa 59 A
00-876 Warszawa
Zespół Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce S.A.
38-612 Solina
Wykonanie i wymiana zbiorników
wyrównawczych wraz z rurociągami przelewowymi ze stali nierdzewnej - instalacja chłodzenia transformatorów blokowych HZ 3
EnBud Sp. z o.o.
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Modernizacja dwóch z dziewięciu kompensatorów rurociągów RD-1 ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Wykonanie konstrukcji nad kawiarnią wraz z malowaniem i pracami dodatkowymi na obiekcie hotelu Velaves w Władysławowie: BILD INVEST S.C.
ul. E. Borowskiego 1/1
66-400 Gorzów Wielkopolski
Velaves Hotel-SPA Sp. z o.o.
ul. Hryniewieckiego 7B
84-120 Władysławowo
Modernizacja dwóch z dziewięciu kompensatorów rurociągów RD-3 ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Wykonanie kompensacji drgań rurociagu dolotowego w EW Łapino - etap I i II ENERGA
Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o. o.

ul. Hoffmanna 5
83-010 Straszyn
EW Łapino
ul. Zagłoby 5
03-050 Łapino
Wykonanie i naprawa konsturkcji stalowych. Przedsiębiorstwo Usług Techniocznych OMEGA
ul. Dukatów 29
31-431 Kraków
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Modernizacja systemu odwodnień w EW Żarnowiec w zakresie montażu pomp diagonalnych w komorach ciśnieniowych pompowni nr I i II. Część mechaniczna ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Wykonanie i montaż instalacji technologicznych systemów sterowania pomp odwadniających dla HZ 1, HZ 2 i HZ 3.Wykonanie i montaż instalacji pomiarowej przepływu oleju z wanien olejowych do chłodnic dla HZ 1, HZ 2 i HZ 3.Remont systemów instalacji odolejania elektrowni Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni
ELDEKS Sp. z o.o.

Dychów 68 c
66-627 Bobrowice
Elektrownia Wodna Dychów
Dychów
66-627 Bobrowice
Wykonanie ogrodzenia stalowego na podmurówce betonowej Cmentarza Komunalnego ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI
ul. Witominska 76
81-311 Gdynia
CMENTARZ KOMUNALNY W GDYNI
ul. Witominska 76
81-311 Gdynia
Wymiana uszczelniania kompensatorów rurociągu derywacyjnego RD 4 na odcinku IV i VII EnBud Sp. z o.o.
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Remont dławic kompensacyjnych rurociągu roboczego EW Bielkowo ENERGA
Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o. o.

ul. Hoffmanna 5
83-010 Straszyn
Elektrownia Wodna Bielkowo
ul. Szkolna 14
83-050 Bielkowo
Prace remontowe na terenie EW Żarnowiecw w 2009 roku ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Modernizacja instalacji obiegowych na komorze wlotowej ESP Żydowo ENERGA
Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o. o.

ul. Hoffmanna 5
83-010 Straszyn
ESP Żydowo
Wykonanie ram stalowych pod zbiorniki Przedsiębiorstwo Budowy Urzadzeń Chłodniczych S.A.
ul.Hutnicza 4
81-963 Gdynia
Przedsiębiorstwo Budowy Urzadzeń Chłodniczych S.A.
ul.Hutnicza 4
81-963 Gdynia
Wykonanie konstrukcji stalowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym MAGOMET
ul. Konwaliowa 8
84-241 Gościcino
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Leśna 9
84-140 Jastarnia
Wykonanie konstrukcji stalowej wraz z pracami dodatkowymi BILD INVEST S.C.
ul. E. Borowskiego 1/1
66-400 Gorzów Wielkopolski
Velaves Hotel-SPA Sp. z o.o.
ul. Hryniewieckiego 7B
84-120 Władysławowo
Wykonanie barier stalowych oraz prac malarskich EnBud Sp. z o.o.
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Wykonanie ogrodzenia stalowego na cokołach betonowych Inwest-Hel Sp. z o.o.
ul. Sambora 16
84-100 Puck
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul.Świętopełka 9
84-140 Jurata
Wykonanie doszczelnienia dylatacji dławicowej między komora wlotową a RD-1 ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Wykonanie i montaż drabin wejściowych na podpory stałe rurociągów ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
Wykonanie remontu barierek wokół Komory Wlotowej oraz suwnicy samojezdnej w zakresie czyszczenia i malowania farbami epoksydowymi. ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC
Czymanowo
84-250 Gniewino
IMR Sp. z o.o. - Rzetelna firma
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
IMR Sp. z o.o.

Kartoszyno
ul. Leśna 3 
84-110 Krokowa
telefon: (58) 670-60-11
telefon: 607 555 903
e-mail: imr@imr.com.pl

NIP 587-15-60-207
REGON 192913881
KRS 0000170385
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 55.500,00 PLN