W ramach usług mechanicznych i energetycznych nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do odbiorców przemysłowych oraz elektrowni wodnych oraz wiatrowych, przedsiębiorstw komunalnych, elektrociepłowni i wszystkich innych odbiorców zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie robót mechanicznych.

Zakres usług mechanicznych i energetycznych obejmuje się między innymi:

IMR Sp. z o.o. - Rzetelna firma
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
IMR Sp. z o.o.

Kartoszyno
ul. Leśna 3 
84-110 Krokowa
telefon: (58) 670-60-11
telefon: 607 555 903
e-mail: imr@imr.com.pl

NIP 587-15-60-207
REGON 192913881
KRS 0000170385
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 55.500,00 PLN