Projekt pn. „Opracowanie prototypowych turbin do wykorzystania potencjału hydroenergetycznego nisko-spadowych i ultra-nisko-spadowych stopni wodnych [NS SW i UNS SW] w Kartoszynie”, realizowanego w ramach Działania 1.1. Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

IMR Sp. z o.o. - Rzetelna firma
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
IMR Sp. z o.o.

Kartoszyno
ul. Leśna 3 
84-110 Krokowa
telefon: (58) 670-60-11
telefon: 607 555 903
e-mail: imr@imr.com.pl

NIP 587-15-60-207
REGON 192913881
KRS 0000170385
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 55.500,00 PLN