Ponadto zajmujemy się specjalistyczną ochroną konstrukcji stalowych i betonowych w budownictwie oraz energetyce wodnej z zastosowaniem sprawdzonych systemów iniekcyjnych do napraw konstrukcji budowlanych. Wykorzystujemy materiały renomowanych firm takich jak: MC Bauchemie, Sika, Deitermann, Polyment w szerokiej gamie (palecie) składu chemicznego.

Zakres zastosowania metod iniekcyjnych m.in.:

  • rysy i pęknięcia w elementach budowlanych wykonywanych z surowców mineralnych (cegła, pustak, żelbet),
  • stabilizacje gruntu poprzez iniekcje gruntowe
  • uszczelnienia w obrębie taśm dylatacyjnych,
  • puste przestrzenie pomiędzy warstwami np. posadzek lub ścian lub między gruntem rodzimym, a elementami konstrukcyjnymi),
  • naprawy konstrukcji w budownictwie przemysłowym, wodnym, energetycznym czy konserwacji zabytków.
  • Likwidacja przecieków wody metodą iniekcji ciśnieniowej
  • Zabezpieczenia przeciwwodne konstrukcji oraz budowli (izolacja zbiorników ppoż, izolacja basenów, izolacja fundamentów, izolacja ścian i stropów
  • Wzmacnianie i stabilizacja konstrukcji (sklejanie spękanych konstrukcji żelbetowych i murowych, stabilizacja gruntów pod konstrukcjami, np.: stabilizacja posadzek, wypełnianie pustek i kawern,
  • Naprawa i ochrona konstrukcji (reprofilacja ubytków i zabezpieczenie zbrojenia, bezinwazyjna naprawa zbiorników, studni i kanałów przełazowych, antykorozja żelbetu, piaskowanie konstrukcji, torkretowanie, powłoki chemoodporne, posadzki i chodniki żywiczne. 
IMR Sp. z o.o. - Rzetelna firma
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
IMR Sp. z o.o.

Kartoszyno
ul. Leśna 3 
84-110 Krokowa
telefon: (58) 670-60-11
telefon: 607 555 903
e-mail: imr@imr.com.pl

NIP 587-15-60-207
REGON 192913881
KRS 0000170385
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 55.500,00 PLN